Kako coaching poteka?

Kot coach vas s postavljanjem vprašanj spodbudim, da se obrnete vase in iščete odgovore v sebi.  S tem dobiva oba, jaz in vi, jasno sliko, kaj točno si želite doseči, katere omejitve je potrebno preseči in na kakšen način bo zastavljeni cilj lahko dosežen.

Med samim razgovorom najprej raziščem ter opredelim trenutno stanje, predvsem, kaj točno je problem. To je stopnja ANALIZE in zbiranja potrebnih informacij, s katerimi se pokaža kakšna je struktura problema. V naslednjem koraku pozornost usmerim v to, kaj natančno si želite namesto tega problema in kaj je vaš cilj. Ko je opredeljen cilj, vam pomagam razvijati nove strategije in iskati REŠITVE. Da se proces coachinga razvija v smer USPEHA vam ves čas zagotavljam podporo, vas vabim, da razmišljate o svojih obstoječih spretnostih, izkušnjah, znanju in še posebej, da imate sami vso potrebno ustvarjalno moč, da najdete rešitve. Kot profesionalni coach sem izurjena, da poslušam, opazujem in prilagodim pristop vam osebno. Usposobljena sem, da rešitve izvabim iz vas samih. Kot ostali profesionalni coachi, tudi jaz verjemam, da je vsakdo, vključno z vami, naravno ustvarjalen in ima v sebi vse sposobnosti za odločanje o svojem življenju.

Običajno so faze coachinga naslednje:
  • uvodni pogovor in analiza potreb,
  • opredelitev področij za obdelavo,
  • dogovor o načinu dela,
  • sklenitev dogovora med coachem in stranko (tudi z naročnikom, če je to podjetje),
  • opredelitev končnega želenega cilja,
  • izvajanje coachinga,
  • dajanje sprotnih povratnih informacij,
  • periodično celovito vrednotenje rezultatov,
  • dogovori o nadaljevanju.
BISTVENO:

Vzdušje na coachingu je ves čas sproščeno. Razgovor je načrtno voden ter naravnan v to, da se najdejo najboljše možne rešitve. Postavljam precej vprašanj. Precej je takšnih, ki si jih sami sebi niste še nikoli  postavili in vaši odgovori nanje so dejansko rešitve za vaš problem/izziv.
Poleg vprašanj se pri coachingu poslužujem tudi tako-imenovanih tehnik nevrolingvističnega programiranja (NLP), kar praktično pomeni razgovor s točno določeno strukturo. Namen NLP tehnik je, da z njihovo pomočjo naredite želene spremembe hitreje in bolj učinkovito.

Vse o čemer govorite z mano ostaja popolnoma zaupno.

Izkoristite priložnost in preverite, če vam coaching pristop ustreza.Če želite odpraviti kakšen svoj problem ali preseči izziv pokličite 031 548 066 ali pišite na mail  darija.racnik@gmail.com ter se dogovorite za coaching. Prvih 30 minut razgovora je brezplačnih.

 Povezava: zakaj se odločiti za coaching?