Organizacijska sistemska postavitev

Organizacijska sistemska postavitev (Organisational Constellations) je metoda kartiranja/modeliranja kjer se s pomočjo simulacije pridobi vpogled v dinamiko nekega posameznika ali skupine kot je npr. organizacija, oddelek, skupnost, družba… Metoda je še posebej primerna za težave/probleme/izzive, ki jih je težko razreševati s katerim od poznanih/znanih pristopov. Mnogo strank, ki se odloči za to metodo, se zanjo odloči, ko enostavno ne vidi in ne pozna več načina, kako se zadeve lotiti, da bi se problemska situacija razrešila. Nekateri, ki to metodo že poznajo, se zanjo odločijo precej hitro, ker vedo in imajo izkušnjo, da jim prihrani čas in energijo. Ker ne rabijo premlevati raznih scenarijev in opcij lahko na podlagi “uvida” precej hitro sprejmejo končno odločitev.

Organizacijska sistemska postavitev omogoči vpogled v skrito ozadje problema. Prikaže se vzrok, ki je izza problema. Na podlagi tega vpogleda lahko stranka prepozna, kaj bi bilo potrebno storiti, da se v njenem sistemu vzpostavijo in ohranijo: harmonija, ravnotežje in uspeh. Metoda je običajno hitra in se lahko že v kakšni uri ali prej, v nekaj korakih odvije od začetne opredelitve problema do točke, ko se prepozna možen vzrok, ki je izza problema.

Vir: YouTube, FROM THE MAKERS OF 'INK' and 'THE FRAME', Avtor: Jamin Winans

Za več informacij o sistemskih postavitvah ali prijavo na delavnico pokličite 031 548 066 ali mi pišite na darija.racnik@gmail.com

 

Nekaj področij, za katera je Organizacijska sistemska postavitev odlična izbira:

 

Doseganje osebnih ciljev

• Kaj me ovira pri kariernih ciljih in kako postati bolj uspešen?
• Ali sem na pravem mestu v organizacijski strukturi podjetja?
• Ali naj kariero gradim kot samozaposlen ali je bolje, da se zaposlim?
• Kako uskladiti poklicno in zasebno življenje?
• Kateri kraj je za moje zadovoljstvo/uspeh najboljši kot kraj bivanja?
• V kateri panogi in v katerih delovnih/poklicnih vlogah lahko dosežem najboljši uspeh?

Preverjanje ustreznosti porazdeljenih vodstvenih funkcij v podjetju

• Kaj zavira pretok informacij v podjetju?
• Zakaj zaposleni v oddelku X kršijo pravila in dogovore?
• Zakaj je porastlo število pritožb nad nekim oddelkom (npr. kontrolo kakovosti, nabavo, logistiko…)?
• Kaj je razlog težav med proizvodnim in razvojnim oddelkom?
• Zakaj ima nek oddelek v podjetju tako slab ugled?
• Kaj je razlog, da je vodja nekega oddelka prepogosto tarča obračunavanj in konfliktov?

Kako lahko optimalno izkoristimo naše vire/talente/prednosti?

• Kaj nam preprečuje, da še nismo tako uspešni v tržnem segmentu X, kot smo načrtovali?
• Kako lahko bolje prodamo naše izkušnje/tehnologijo/izdelke…?
• Kako lahko izboljšamo postopke in procedure v proizvodnji/nabavi/prodaji…?
• Kaj se skriva izza zastojev v logistiki/proizvodnji/administraciji…?
• Kako lahko izboljšamo odnos s strankami?
• Kaj potrebujemo, da bomo še boljši?

Preverjanje situacij, ki so kadrovsko-poslovnega značaja

• Ali je za nas bolj primeren kandidat A ali kandidat B?
• Koga izbrati, da opravlja pomembno funkcijo/vlogo v strukturi naše organizacije?
• Kako zasnovati kadrovsko politiko, da bodo projekti tekli gladko?
• Ali se lahko zanesemo na izbranega novega zunanjega sodelavca, da bo dobro opravil svoje delo?
• Ali so področja pristojnosti in odgovornosti v podjetju jasno opredeljena in spoštovana?
• Ali imamo v oddelku X dovolj kompetentnih ljudi, da bodo dosegli zastavljene rezultate?

Preverjanje organizacijske dinamike v zvezi s strateškimi odločitvami

• Kako bodo na uspeh podjetja vplivale spremembe lastništva?
• Kakšen vpliv imajo na naše podjetje interesi delničarjev?
• Kako bo na dinamiko v podjetju vplivala zamenjava direktorja/predsednika uprave?
• Kako lahko izboljšamo sodelovanje s partnerji v panogi?
• Kako bo nov produkt, ki ga nameravamo lansirati na trg, vplival na naš uspeh v prihodnosti?

Razvoj kulture podjetja

• Ali zaposleni razumejo vizijo, vrednote in cilje našega podjetja?
• Ali naše podjetje vodijo formalni ali neformalni vodje?
• Zakaj prihaja do konfliktov med veterani in novinci?
• Kako obravnavati konflikte v oddelku/teamu…?
• Kako izboljšati stopnjo zaupanja in sodelovanja v podjetju?

Kako najti pravo mesto v organizaciji kot zunanji svetovalec

• Kaj smem in kaj lahko naredim za mojo stranko?
• Ali naročnik resnično želi uvesti spremembo ali samo »kupuje« čas in spremembe niti noče?
• Kje je moje mesto kot svetovalec v tem podjetju in kaj je moja vloga?
• Kateri skriti dejavniki me kot svetovalca ovirajo, da ni želenega napredka?
• Kako kot zunanji svetovalec vodjem omogočiti, da so močni, opolnomočeni, samostojni, suvereni?

Kako reševati razne splošne težave

​• Kaj je razlog za zdravstveni absentiizem  oz. porast bolniške odsotnosti z dela?
• Kako motivirati zaposlene?
• Kako reševati reklamacije s strankami?
• Kako obravnavati neplačnike – kako jih pripraviti do tega, da plačajo svoje obvesznosti?
 

Organizacijske sistemske postavitve se lahko uporablja praktično za vse oblike poslovnih zadev, za preverjanje različnih poslov, v velikih, srednjih, majhnih in mikro podjetjih, v korporacijah, v družinskih podjetjih, v javnih podjetjih, v neprofitnih organizacijah, javnih inštitucijah itn. Osnovna značilnost te metodologije je, da stranka z njeno pomočjo ne dobi povsem dokončne rešitve temveč se lahko na osnovi informacij iz postavitve lažje odloči za kreiranje možne rešitve. Čeprav metoda sama po sebi večinoma ne daje končnih rešitev, se s prepoznavanjem pravega vzroka za problem, stranka lahko loti reševanja problema pri vzrokih. S tem ne zapravlja več časa in energije za stvari, ki ne dajejo učinka temveč usmeri svoje delovanje v aktivnosti, kjer so možnosti za upeh največje. 

 

Za več informacij o sistemskih postavitvah ali prijavo na delavnico pokličite 031 548 066 ali mi pišite na darija.racnik@gmail.com 

 

Za opis te metode (Zakaj so uporabne postavitve? Kako potekajo? itd.) sledite povezavi TUKAJ…