Poslovni coaching

Praktični primer:  Preobremenjenost direktorja in njegova dilema, ali se naj loči ali opusti svoj najljubši hobi.

Lastnik in direktor družinskega podjetja z več kot 80 zaposlenimi je bil na točki, da se po dobrih 10 letih zakona loči ali da povsem opusti svoj najljubši hobi. Razlog njegovega nezadovoljstva je bil v tem, da se je počutil neuspešnega kot mož in oče. Nezadovoljen je bil tudi kot direktor podjetja, saj je z prevzemom direktorskega mesta od svojega očeta kakšno leto nazaj postal njegov delovnik izredno dolg in stresen. V službi je preživel večino dneva (več kot 10 ur dnevno). Iz tega razloga mu tudi ni več ostajalo dovolj časa za najljubši hobi, v katerem pa je črpal motivacijo in mu je predstavljal življenjski smisel.

V procesu coachinga sem stranki pomagala, da je ozavestila svoje vrednote. Tu je spoznala, da sta ji poleg dela pomembni vrednoti tudi družina in hobi in bi kakršnakoli impulzivna odločitev z izločanjem katere od njih (ločitev ali opustitev hobija) predstavljala preveliko izgubo, s čimer bi postalo življenje nesmiselno. Od te točke naprej sem stranki pomagala, da si je razvila povsem nove strategije, kako učinkovito upravljati procese v podjetju znotraj maksimalno 8 urnega delovnika, kako najti čas za družino in kako imeti tudi dovolj časa za priljubljeni hobi. Na koncu je bila stranka presenečena, da se je v njenem vsakdanjem urniku z majhnimi korekcijami naenkrat našlo dovolj časa za vse, kar ji je pomembno. Po enem letu, odkar sem imela coaching s to osebo, sem preverila kakšno je stanje. Stranka je zadovoljna in uspeva ohranjati ravnovesje med vsemi pomembnimi področji svojega življenja.

Želite odpraviti kakšen svoj problem ali preseči izziv? Pokličite 031 548 066 ali pišite na mail  darija.racnik@gmail.com ter se dogovorite za coaching. Prvih 30 minut razgovora je brezplačnih. Izkoristite priložnost in preverite, če vam coaching pristop ustreza.

Tematike in vsebine poslovnih coachingov so zelo različne.

Zgolj za osnovno predstavo navajam naslednje:

 • Upravljanje s časom.
 • Osebna prepričljivost.
 • Učinkovita komunikacija.
 • Izgradnja identitete (vodja, pogajalec,…).
 • Uvajanje nove organizacijske kulture – odprtost za spremembe.
 • Menjava vodij v oddelkih – integracija novega vodje.
 • Reorganizacija delovnega mesta.
 • Razvijanje novih kompetenc.
 • Karierni razvoj.
 • Razvoj pogajalskih veščin.
 • Self Management.
 • Pospešeno učenje.
 • Oblikovanje vizije.
 • Javno nastopanje in prezentiranje.
 • Oblikovanje projektnega tima.
 • Uskladitev poslovnega in osebnega življenja.
Coaching v času krize

V času turbolentih sprememb in ob krizah se od managerjev in direktorjev  pričakuje, da bodo  zagotovili lastnikom in zaposlenim varnost. To je izziv, ki povzroča stres in izgorelost. S coachingom osebam na vodstvenem položaju pomagam, da se soočijo z izzivi na način, s katerim bodo ohranili svojo integriteto ter sprejemali modre ter etične odločitve.

Želite odpraviti kakšen svoj problem ali preseči izziv? Pokličite 031 548 066 ali pišite na mail  darija.racnik@gmail.com ter se dogovorite za coaching. Prvih 30 minut razgovora je brezplačnih. Izkoristite priložnost in preverite, če vam coaching pristop ustreza.