Coaching

Coaching je pristop in način dela, kjer sem vam v pomoč in podporo, da sprostite svoj potencial in da se naučite uporabljati svojo lastno kreativnost pri soočanju s težavami ali izzivi ali pri uresničevanju vaših ciljev. Izvajam osebne in poslovne coachinge, ki so lahko individualni ali skupinski.

Coaching je razvojna metoda, namenjena vam, ki želite narediti hitre in uspešne spremembe v svojem osebnem in poslovnem življenju. Osnovni namen coachinga je, da postanete opolnomočeni in da lahko sami suvereno obvladujete mnoge probleme, težave in izzive s katerimi se soočate v današnjem kompleksnem ter hitro spreminjajočem svetu. Izvajam individualne ter skupinske coachinge.

Želite odpraviti kakšen svoj problem ali preseči izziv?
Pokličite 031 548 066 ali pošljite povpraševanje.

Prvih 30 minut razgovora je brezplačnih.
Izkoristite priložnost in preverite, če vam coaching ter moj način dela ustrezata.

Kdaj se vam je smiselno odločiti za coaching?

Za coaching se je smiselno odločiti v naslednjih situacijah.

Če želite s pomočjo coachinga odpraviti kakšen problem, preseči izziv ali čim hitreje doseči nek ambiciozni cilj, me pokličite na 031 548 066 ali mi pišete na mail darija.racnik@harmonija.biz  ter mi predstavite svojo situacijo, tematiko ali namero. Če coachinga še ne poznate, ali pa niste prepričani, če vam moj način dela ustreza, je prvih 30 minut razgovora brezplačnih, da lahko v miru spoznate mene in moj način dela in se nato odločite za coaching pri meni ali pa tudi ne. 

Vse o čemer govorite z mano ostaja popolnoma zaupno. 

Beseda COACH prihaja iz angleškega govornega področja. Najpogosteje se je uporabljala v ZDA. Izhaja iz športa, kjer je povsem običajno, da ima vsak dober športnik svojega coacha. Razlika med trenerjem in coachem je v tem, da trener za varovanca pripravi program, coach pa se tega loteva drugače. Varovanca podpira na poti njegovega razvoja, kjer ga s pomočjo pravih vprašanj in iskrenih povratnih informacij spodbuja in podpira, da si sam poišče najboljše možne rešitve v kriznih ali težkih situacijah. Izkušnje kažejo, da ravno ta osebna vpletenost varovancev v proces razvoja talentov in potencialov povzroča višjo motivacijo in boljše rezultate kot ostali pristopi.

Zaradi odličnih rezultatov se je koncept coachinga prenesel tudi na področje svetovanja, izobraževanja in osebnega razvoja. Danes je to ena od najbolj razširjenih metod za razvoj posameznikov in skupin za izboljševanje poslovnih, socialnih ali drugih kompetenc, ki jih ljudje potrebujemo za uspešno krmarjenje čez razne izzive sodobnega sveta.

 • Sicer mi gre kar dobro, imam pa občutek, da lahko dosežem še kaj več. 
 • Že dalj časa imam probleme, pa se jih nikakor ne morem lotiti na pravi način. 
 • Moram rešiti nujno, pomembno in neodložljivo nalogo ampak ne vem kje naj začnem. 
 • Moja služba postaja vse bolj dolgočasna/stresna/težka.  
 • Rad bi delal nekaj drugega, pa ne vem kaj točno. 
 • Moje življenje je postalo preobremenjeno z delom in službo.  
 • Za prijatelje, zabavo ali sprostitev ne najdem več niti minute, kaj šele ure, časa. 
 • Ne najdem ljudi, ki bi jim lahko predstavil svoje ideje, ki bi jih razumeli in mi jih pomagali uresničiti. 
 • V službi se počutim nesrečen in utesnjen. O tem se ne morem pogovoriti s sodelavci, ker bi to razumeli kot, da sem nesposoben in nezanesljiv. 
 • Imam probleme v partnerskem odnosu in ne vem več, kaj naj naredim.   
 • V preteklosti sem doživel/a toliko bolečin in razočaranj, da ne morem nehati misliti na njih, to pa omejuje mojo zaupanje v prihodnost. 
 • Živim v nekem začaranem krogu in nimam dovolj moči, da se izvlečem iz tega. 
 • Bojim se tvegati in začeti nekaj novega/drugačnega.  
 • Izgubil/a sem se in ne vem kako naprej. 
 • Imam težavo, ki me miselno in čustveno zelo zaposluje ter mi jemlje energijo.  

Oseba, ki želi ob podpori coachinga odpraviti svoj problem, preseči izziv ali doseči nek svoj ambiciozni cilj, me pokliče na 031 548 066 ali mi piše na mail darija.racnik@harmonija.biz  ter mi predstavi svojo namero, situacijo ali tematiko, katero želi obravnavati v coaching procesu.  

Zaporedje posamičnih faz je naslednje:  

 • uvodni pogovor in analiza težav, potreb, motenj …, 
 • opredelitev področij za obdelavo in obravnavo, 
 • dogovor o načinu dela (lokacija izvedbe, število srečanj, čas trajanja …),  
 • sklenitev dogovora med coachem in stranko oz. z naročnikom, če je to podjetje, 
 • opredelitev končnega želenega cilja in kaj je merilo uspešnosti, 
 • izvajanje coachinga, 
 • dajanje sprotnih povratnih informacij, 
 • periodično celovito vrednotenje rezultatov, 
 • dogovori o nadaljevanju. 

Coaching se izvaja v obliki pogovorov v živo in deloma po potrebi tudi po telefonu ali preko spletnih kanalov za govorno komunikacijo, kot je npr. Skype. Skozi razgovor vas s postavljanjem ciljnih vprašanj spodbudim, da se obrnete vase in poiščete odgovore v sebi. Kot coach sem vam podpora, imam pa tudi znanja, kako aktivirati vaše mentalne in čustvene procese, da pridete do rešitev, ki so za vas realno uporabne.

Med samim razgovorom najprej raziščem ter opredelim trenutno stanje, predvsem, kaj točno je problem. To je stopnja ANALIZE in zbiranja potrebnih informacij, s katerimi se pokaže kakšna je struktura problema. V naslednjem koraku pozornost usmerim v to, kaj natančno si želite namesto tega problema in kaj je vaš cilj. Ko je opredeljen cilj, vam pomagam razvijati nove strategije in iskati REŠITVE. Da se proces coachinga razvija v smer USPEHA vam ves čas zagotavljam podporo, vas vabim, da razmišljate o svojih obstoječih spretnostih, izkušnjah, znanju in še posebej, da imate sami vso potrebno ustvarjalno moč, da najdete najboljše možne rešitve.

Kot profesionalna coachinja sem izurjena, da poslušam, opazujem in prilagodim pristop vam osebno. Usposobljena sem, da rešitve izvabim iz vas samih. Kot ostali profesionalni coachi, tudi jaz verjamem, da je vsakdo, vključno z vami, naravno ustvarjalen in ima v sebi vse sposobnosti za odločanje o svojem življenju.

V coaching procesu sem profesionalna, spoštljiva in avtentična. Razgovor je načrtno voden ter naravnan v to, da se najdejo najboljše možne rešitve. Postavljam veliko kvalitetnih vprašanj. Precej je takšnih, ki si jih sami sebi niste še nikoli  postavili in vaši odgovori nanje so dejansko rešitve za vaš problem, težavo oziroma izziv.

Poleg vprašanj se pri coachingu poslužujem tudi tehnik nevrolingvističnega programiranja (NLP), kar praktično pomeni razgovor s točno določeno strukturo. Namen NLP tehnik je, da z njihovo pomočjo naredite želene spremembe hitreje in bolj učinkovito.

Vse, o čemer govorite z mano, ostaja popolnoma zaupno.

Kadar me kdo vpraša, kakšna je razlika med osebnim in poslovnim coachingom večinoma odgovorim, da razlike v resnici niti ni, saj gre pri coachingu vedno za to, da klient oz. stranka razreši izziv, ki ga zaposluje in včasih tudi obremenjuje, po najkrajši možni poti. Osebni coaching je delo z nekom kot posameznikom, da pride nazaj v svojo polno osebno življenjsko moč, pri poslovnem coachingu pa so poleg tega upoštevani tudi nameni, cilji in pričakovanja delodajalca (naročnika), ki je neko osebo napotil na coaching. V obeh primerih, pri osebnih in poslovnih coachingih, je zame najbolj ključna oseba, ki pride na pogovor k meni. Za to osebo uporabljam izraz »stranka«, za delodajalca, ki nekoga napoti na coaching pa uporabljam izraz »naročnik«.

Pri osebnih coachingih so vsebine razgovora povezane predvsem z osebnimi zadevami, od družine, partnerskih odnosov, raznih pomembnih življenjskih odločitev kot so: selitev, menjava službe, odločitev za študij, reševanje problemov v zakonu ali partnerskem odnosu, obvladovanje stresa, soočenje z bolečino ob izgubi (smrti ali razhodu) drage osebe, težave pri vzgoji otrok, obvladovanje in upravljanje s konflikti, izločanje slabih navad iz življenja in razvijanje bolj koristnih, prilagajanje na spremembe, odpravljanje strahov in fobij, izboljševanje osebne suverenosti, karizme in prepričljivosti…

Na poslovnih coachingih se poleg prej omenjenih vsebin in tematik pojavljajo tudi izrazito poslovne tematike kot so: upravljanje s časom, učinkovita komunikacija, izgradnja identitete (direktor, vodja, prodajalec, mentor…), uvajanje sprememb, karierni razvoj, razvoj pogajalskih veščin, upravljanje s čustvi, motivacija za učenje, oblikovanje vizije in postavljanje ciljev, javno nastopanje in prezentiranje, uskladitev poslovnega in osebnega življenja … Pri poslovnem coachingu bi še posebej izpostavila koristnost te metode v času krize in velikih turbulentnih sprememb, ko se od menedžerjev in direktorjev  pričakuje, da bodo  zagotovili lastnikom in zaposlenim varnost. To je izziv, ki mnogim menedžerjem povzroča stres in izgorelost. S coachingom osebam na vodstvenem položaju pomagam, da se soočijo z izzivi na način, s katerim bodo ohranili svojo integriteto ter sprejemali modre ter etične odločitve.

Praktični primer za osebni coaching

Študentu, ki je že tri leta odlašal z zadnjimi izpiti in izdelavo diplomske naloge, sem po dveh srečanjih povečala motivacijo ter mu pomagala, da je naredil realni plan aktivnosti s čimer je kmalu zatem zaključil študij.

Osnovni problem njegovega odlašanja je bil v tem, da je imel v zvezi z učenjem nekaj neprijetnih izkušenj iz preteklosti (neuspehi) ter ni razumel kaj je njegov najbolj učinkovit način učenja. Ko sem mu s pomočjo tehnik nevrolingvističnega programiranja (NLP) nevtralizirala neprijetne občutke in pomagala oblikovati strategijo za učinkovito učenje ter opravljanje nalog, se je njegovo delovanje izboljšalo. Študij, ki ga je prej doživljal kot nekaj neprijetnega in nekaj kar mu jemlje čas, mu je spet postal smiseln. V dobre pol leta po coachingu ja opravil zadnje izpite ter diplomiral.

Praktični primer za poslovni coaching

Lastnik in direktor družinskega podjetja z več kot 80 zaposlenimi je bil na točki, da se po dobrih 10 letih loči ali da povsem opusti svoj najljubši hobi. Razlog njegovega nezadovoljstva je bil v tem, da se je počutil neuspešnega kot mož in oče. Nezadovoljen je bil tudi kot direktor podjetja, saj je z prevzemom direktorskega mesta od svojega očeta kakšno leto nazaj postal njegov delovnik izredno dolg in stresen. V službi je preživel večino dneva (več kot 10 ur dnevno). Iz tega razloga mu tudi ni več ostajalo dovolj časa za najljubši hobi, v katerem pa je črpal motivacijo in mu je predstavljal življenjski smisel. V procesu coachinga sem stranki pomagala, da je ozavestila svoje vrednote. Tu je spoznala, da sta ji poleg dela pomembni vrednoti tudi družina in hobi in bi kakršnakoli impulzivna odločitev z izločanjem katere od njih (ločitev ali opustitev hobija) predstavljala preveliko izgubo, s čimer bi postalo življenje nesmiselno. Od te točke naprej sem stranki pomagala, da si je razvila povsem nove strategije, kako učinkovito upravljati procese v podjetju znotraj maksimalno 8 urnega delovnika, kako najti čas za družino in kako imeti tudi dovolj časa za priljubljeni hobi. Na koncu je bila stranka presenečena, da se je v njenem vsakdanjem urniku z majhnimi korekcijami naenkrat našlo dovolj časa za vse, kar ji je pomembno. Po enem letu, odkar sem imela coaching s to osebo, sem preverila kakšno je stanje. Stranka je zadovoljna in uspeva ohranjati ravnovesje med vsemi pomembnimi področji svojega življenja.

Na koncu je bila stranka presenečena, da se je v njenem vsakdanjem urniku z majhnimi korekcijami naenkrat našlo dovolj časa za vse, kar ji je pomembno.

Želite odpraviti kakšen svoj problem ali preseči izziv?
Pokličite 031 548 066 ali pošljite povpraševanje.

Mnenja udeležencev

Ines

Sem Ines Deželak (33) in opazila sem, da sem z leti in življenjskimi izkušnjami prišla do nerešenih vprašanj o sebi in svojem življenju.

Ko nekako veš, da znotraj tebe nekaj ni v ravnovesju, pa vendar ne veš točno kaj “ne štima”.

Razmišljala sem, kako ukrepati in na koga se obrniti. Spomnila sem se na Darijo, saj je povedala, da se ukvarja tudi z NLP Coachingom.

Pomislila sem, morda bo pomagalo. In res, JE!

Z njenim strokovnim pristopom in izredno sposobnostjo prisluhniti ljudem, sem rešila zelo pomembne življenjske situacije. Zaradi rešenih notranjih konfliktov sedaj nisem več v dvomih in sem zadovoljna s sabo in življenjem, ki ga živim.

 

Darja, hvala:)

Več