Mastermind skupina

»Več glav več ve« je slovenski izraz za angleško besedo »Mastermind«. Pridružite se naši mastermind skupini in ob pomoči ter podpori skupine oplemenitite svoje ideje, razvijte nove strategije in razrešite svoje probleme, težave ali izzive na povsem nov način. Prepričajte se in spoznajte, da je po-moč skupine resnično izjemna.

Mastermind je beseda in pojem, ki jo v slovenskem jeziku najbolje opisuje izraz »več glav več ve«.  Namen in vloga te razvojno – učne skupine je medsebojna podpora in pomoč pri reševanju različnih aktualnih zadev (težav ali doseganje nekega cilja), ki jo imajo posamezni člani skupine. Mastermind skupino sestavljajo posamezniki iz povsem različnih področij, ki vsak zase obravnavajo in rešujejo nek svoj izziv ali pa sledijo svojemu cilju.

Za več informacij ali prijavo na delavnico pokličite
031 548 066 ali pošljite povpraševanje.

Kaj so koristi in prednosti mastermind skupine?

Izmenjava znanj, izkušenj in ustvarjanje novih perspektiv gledanja na problem, izziv, težavo ali cilj. Ko smo ljudje v svojem svetu realnosti ne znamo videti alternativ in možnosti, ki so drugim vidne in jasne brez kakšnega posebnega napora. Ko drugi vidijo ali slišijo našo težavo, problem ali izziv imajo do tega povsem drugačen odnos saj v zadevo niso čustveno vpleteni. To jim omogoča, da aktivirajo svojo kreativnost in da v svoji osebni zgodovini doživetih izkušenj poiščejo kakšno podobno situacijo, ki so jo uspešno rešili. Ali bo član skupine, ki razrešuje svoje problemsko stanje ali išče strategije za uresničitev svojega cilja, te napotke in ideje upošteval, je njegova osebna izbira. Ne glede na strinjanje s predlogi in ne glede na to, ali so mu ideje in rešitve všeč, ali ne, proces iskanja možnih rešitev s tem dobiva nove zorne kote in perspektive. Član skupine, katerega tematika je predmet obravnave, se s tem nauči na svojo situacijo pogledati širše in na več različnih načinov.

Vzajemna podpora članov pri realizaciji zastavljenih ciljev je druga zelo očitna korist tovrstnega skupinskega dela. Ko posameznik – član skupine, z ostalimi kolegi deli svoj izziv, cilj in vizijo, mu ostali ponudijo koristne informacije, znanje in izkušnje. A to še ni vse, člani skupine mu nudijo tudi čustveno podporo in ga spodbujajo, da preseže strahove, omejitve in da se pogumno poda na pot rasti in uspeha. Zaveza pred člani skupine, da bomo nekaj naredili brez izgovorov in zavlačevanja ima močan psihološki naboj s katerim gremo realizaciji ciljev naproti.

Delitev virov in znanja se dogaja spontano in se širi tudi navzven, izven skupine. Vsak član skupine ima poleg različnih znanj in izkušenj svojo socialno mrežo v kateri so ljudje z različnimi koristnimi informacijami in znanji, katere iščejo kolegi v skupini. Imeti dostop do tega bogastva virov je izjemna korist masterminda in mnogi ljudje so presenečeni, s kom vse jih lahko člani skupine povežejo in kaj vse jim lahko ta njihova novo nastala socialna mreža ponudi pri uresničevanju ciljev. Od tega, da pri njih pridobijo verodostojne koristne informacije do tega, da jih povezujejo naprej v svoji mreži kontaktov.
Situacijsko učenje, obratno mentorstvo in modeliranje odličnosti med člani skupine je naslednja korist masterminda. Skozi reševanje različnih vsebinskih področij, ki jih izpostavijo kolegi v skupini,  se vsak član nauči mnogo novih zadev, ki se jih sicer ne bi. Od tega, da se seznani z različnimi področji človekovega udejstvovanja, iskanja rešitev s tehnikami kreativnega razmišljanja, razumevanja skupinske dinamike in ciljnega vodenja oz. moderacije sestankov, do jezikovno retoričnih veščin v obliki tvorjenja odličnih vprašanj. Hkrati se pri tem načinu dela med nekaterimi člani skupine zgodi sodelovanje v obliki »obratnega mentorstva«, kjer drug drugemu nudijo svoje znanje in izkušnje. Hkrati se pri tem sodelovanju pojavi tudi možnost učenja v obliki posnemanja odličnih strategij in vzorcev od oseb, ki so v nečem odlične. Ta način posnemanja se imenuje »modeliranje« in pomeni učenje nekih vedenjskih vzorcev ter veščin od nekoga, ki je kot model odličen na nekem področju.

Za koga je udeležba v mastermind skupini koristna?

Udeležba v tej skupini je koristna za vas, ki:

Uspešnost mastermind skupine je v tem, da je strukturirano vodena in usmerjana in da ima vsako srečanje skupine jasen namen in cilj, najti rešitve in ideje ter predlagati strategije in aktivnosti za člana skupine katerega zadeva je predmet (tematika) posamičnega srečanja skupine.

Prijavite se in spoznajte odličen način za vaš karierni, poslovni in osebni razvoj. Maksimalno število članov, ki se lahko pridruži v skupino je do 8 oseb.  Minimalno število članov, da se skupina prične srečevati je 5 oseb.

Datumi srečanj za aktualno mastermind skupino

Opomba: pred prvim srečanjem vam pošljem vprašalnik, da lahko pripravite tematiko, za katero želite, da vam bo skupina nudila pomoč ter podporo. Bolj kvalitetno kot se boste pripravili, bolj kvalitetno vam bo skupina lahko ponudila znanje, informacije ter nove ideje. Po želji sem vam na voljo tudi za coaching, kjer boste lahko zbrali in uredili svoje misli, ideje ter predvidene izhodiščne strategije. Cena za ta coaching znaša 60 EUR za 90 minutno srečanje.  

Prvo srečanje.  Prvo srečanje poteka v petek popoldan med 16.00 in 21.00 uro ter v soboto med 9.00 in 17.00 uro. Vmes imamo 90 minutni odmor za kosilo. Na prvem srečanju se skupina poveže in sklene dogovore glede pravil delovanja nato pa časovno  enakovredno obravnavamo vsebine in tematike članov.   

Drugo in naslednja srečanja. Ta srečanja potekajo tri mesece enkrat na 14 dni v pozno popoldanskem oziroma večernem času in trajajo od 16.30 do 20.30 ure (plus/minus 15 minut). Od drugega srečanja naprej se ukvarjamo s posamičnimi tematikami članov ter spremljamo napredek članov katerih tematika je že bila predhodno obravnavana. Pri tem sledimo načelu enakopravne in enakovredne obravnave, kjer se vsem članom skupine omogoča (plus/minus 10 – 15%) enakopravno in enakovredno časovno angažiranje v zvezi z njegovo tematiko. Če se na enem posamičnem tedenskem srečanju kateremu članu nameni več časa, bo tisti, ki je bil prikrajšan, naslednjič imel na voljo več časa.                  

Vmesna srečanja na daljavo – preko Skypa ali e-pošte. Po dogovoru se zainteresirani člani skupine enkrat na 14 dni (med srečanji v živo) v večernem terminu med 19.30 in 20.30 na kratko, do 60 minut, srečamo na Skype in si podelimo pomembne informacije o napredku in aktualnem dogajanju. To je neobvezni – prostovoljni del.  

 • Redno se udeležujete vseh srečanj (prisotni ste vsaj 90% časa).
 • Pripravite in ubesedite čim bolj jasen namen ter cilj vaše tematike.
 • Dajte članom skupine relevantne informacije o vaši tematiki in se dobro pripravite na posamična srečanja, da vam bodo lahko učinkovito pomagali.
 • Odgovornost za vašo uspešnost je predvsem na vas. Kako se boste pripravili, tako vam bo skupina lahko pomagala.
 • Redno in sproti opravljajte aktivnosti v zvezi s svojim ciljem/namenom, ki si jih boste zadali
 • Aktivno sodelujete pri iskanju rešitev in raznih strategij za tematike drugih članov v skupini.
 • Spoštujete diskretnost ter zaupnost informacij, ki jih dobite na vpogled od ostalih članov skupine.
 • Redno poravnavate finančne obveznosti  do organizatorja HARMONIJA Darija Račnik s.p. 
 • Pričakujete lahko vzajemno pomoč in podporo skupine.
 • Pričakujete lahko profesionalno organizacijo in vodenje posamičnih srečanj.
 • Po 30% znižani ceni so vam v času delovanja mastermind skupine na voljo individualni coachingi in sistemske postavitve, če bi rabili to pomoč in podporo.
 • Za vaš primer in tematiko boste imeli na voljo enakopraven časovni okvir za obravnavno in iskanje možnih rešitev kot vsi ostali člani skupine.

Cena in način plačila

Cena za organizacijo in moderiranje vseh srečanj znaša 450 EUR na osebo oziroma se kotizacija lahko plača v treh obrokih po 150 EUR na mesec. Ko se prijavite se pogodbeno zavežete, da boste prisotni na vseh srečanjih oziroma vsaj 90% časa. V ceno ni všteto kosilo za drugo srečanje, ki poteka v soboto ves dan. Kosilo je v lastni režiji.

Vabim vas, da me pokličete na 031 548 066 ali pišete ter mi predstavite vaš izziv, problem, težavo ali cilj.

Mnenja udeležencev

Mnenja so v pripravi.